تبلیغات
یا امام زمان (عج) - برای بهانه

برای بهانه

سلام بهانه...!
هفته پیش احساست می کردم با تمام وجودم...!
مخصوصا جمعه پیش که با بچه ها در موردت حرف زدم و چشمهایشان بارانی شد...!
خودت که حضور داشتی...!همان روز آخر سفرراهیان...!
بهانه ام ...مقبول واقع شد صحبتهایم؟
سیم بچه ها وصل شد...
ادامه اش با تو...
رهایشان...وبهتر بگویم رهایمان نکن
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و یکم آذرماه سال 1392 ] [ 12:35 بعد از ظهر ] [ گمنام ]