تبلیغات
یا امام زمان (عج) - سلام

سلامسلام مهربان همیشگی

سلام بهانه هر بهانه!

بازهم من آمده ام ورویی سیاه تر از هر چه که فکرش را بکنی.

من وخجالت و...................

کاش شور وشوق قدیم را برای دیدارت داشتم برای هم صحبتی ات .این روزها نه تنها پیچک ها بلکه امامی آنها یی که مرا به دلدادگی تو می شناختند میدانند که من دیگر من نیستم.من پر از تو.

لحظه هایم رنگ وبوی بی تو بودن را گرفته اند وبر تمام لحظات وکارهایم مهری بزرگ خورده."بی او وهیچ"

کاش هایم هم دیگر تمام شده.

دیگر حتی روی ای کاش گفتن هم برایم نمانده.

مانده ام در خودم که آن موقع ها چطور وقتی اینترنت خانه را وصل میکردم هول وولا داشتم که بیایم و درگاه همیشه رو به تو ام را آپدیت کنم واما حال....

این گناهانم است که هر روز آپدیت تر می شود ومن اما باکی از این همه پررویی ندارم.وشرم حتی مهمان ثانیه ای برایم نبوده.

امروز نمی دانم چه شد دلتنگت شدم.شاید به خاطر کنایه های مادرم بود.هرچه بود مرا یاد توانداخت وحال.....

سنگینی نگاه شماتت بارت را بر روی خودم حس میکنم.اما میدانم این نگاه بیشتر از روی دلتنگی توست برای من.می شناسمت بهانه ام.تویی که بی هیچ بهانه ای مرا یاد میکنی.

تو که مثل من نیستی.

دستم را بگیر واین نگاه گاه و بی گاهت را نگیر.
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیستم آذرماه سال 1391 ] [ 07:53 بعد از ظهر ] [ گمنام ]